تومان1,495,000

خرید آنلاین نخ و نقشه تابلوفرش تندیس ناپلئون با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,285,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش دختر و اسب با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,345,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش دهکده با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,275,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش آیه وانیکاد و سوره توحید با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,145,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش آیه وان یکاد با رنگبندی اصل تبریز

تومان950,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی و مذهبی است. متشکل از 70 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 330*620 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان820,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد زمینه سبز که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 34 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 350*470 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان8,900,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد عرضی که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 44 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 300*600 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,700,000

نخ و نقشه تابلو فرش اسب قهوه ای که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 73 رنگ شاد و ملایم بوده. در اندازه 700*520 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]

تومان830,000

نخ و نقشه تابلو فرش ببر که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 76 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 476*350 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و آماده [...]

تومان1,250,000

نخ و نقشه تابلو فرش پسر روزنامه خوان که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 89 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 568*437 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,500,000

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس تخت جمشید که از زیباترین طرح های تابلوفرش تندیس است. متشکل از 22 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 430*840 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]