تومان3,608,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش فوت شمع با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,804,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد زمینه سبز که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 34 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 350*470 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان19,580,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد عرضی که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 44 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 300*600 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,826,000

نخ و نقشه تابلو فرش ببر که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 76 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 476*350 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و آماده [...]

تومان2,750,000

نخ و نقشه تابلو فرش پسر روزنامه خوان که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 89 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 568*437 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان2,860,000

نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشایر که از زیباترین طرح های تابلوفرش ایرانی و سنتی است. متشکل از 106 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 399*600 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان2,420,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 111 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 580*400 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان4,070,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر تاب باز جدید که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 113 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 751*529 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان2,398,000

ابعاد : 420 گره در 560 رج  ◊ تعداد رنگ : 72

تومان3,124,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و اسب جدید که از زیباترین طرح های تابلوفرش صورت و چهره است. متشکل از 113 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 580*430 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان2,948,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش دوستی کودکانه با رنگبندی اصل تبریز

تومان5,720,000

نخ و نقشه تابلو فرش رقص جشن عروسی که از زیباترین طرح های تابلوفرش فرانسوی و آثار نقاشان است. متشکل از 169 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 675*918 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]