تومان820,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد زمینه سبز که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 34 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 350*470 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان1,250,000

نخ و نقشه تابلو فرش پسر روزنامه خوان که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 89 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 568*437 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان800,000

نخ و نقشه تابلو فرش چهار قل که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی و مذهبی است. متشکل از 40 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 300*550 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,100,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 111 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 580*400 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان1,850,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر تاب باز جدید که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 113 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 751*529 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان2,950,000

نخ و نقشه تابلو فرش شاعر جوان طرح جدید که از زیباترین طرح های تابلوفرش فرانسوی و مجلسی است. متشکل از 174 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 674*1050 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان1,750,000

نخ و نقشه تابلو فرش عشق قدیمی که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 96 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 730*510 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان2,300,000

نخ و نقشه تابلو فرش فرانسوی رقص شاهزاده که از زیباترین طرح های تابلوفرش فرانسوی و آثار نقاشان است. متشکل از 180 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 509*850 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان1,160,000

نخ و نقشه تابلو فرش کله اسب که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 36 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 550*399 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و [...]

تومان8,900,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل داوودی که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 78 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 343*520 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان630,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل رز لیوانی که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 86 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 400*300 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان920,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل و شمع که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 98 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 360*500 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]