تومان1,700,000

نخ و نقشه تابلو فرش اسب قهوه ای که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 73 رنگ شاد و ملایم بوده. در اندازه 700*520 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]

تومان1,300,000

نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشایر که از زیباترین طرح های تابلوفرش ایرانی و سنتی است. متشکل از 106 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 399*600 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان900,000

نخ و نقشه تابلو فرش دخترواسب جدید که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 137 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 500*350 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان1,340,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش دوستی کودکانه با رنگبندی اصل تبریز

تومان920,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل و شمع که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 98 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 360*500 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان850,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش طرح گل داوودی با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,420,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش دختر نقاش با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,850,000

نخ و نقشه تابلوفرش کوچه باغ خاطره ها که از زیباترین طرح های تابلوفرش منظره و کوچه باغ است. متشکل از 57 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 460*800 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان1,510,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش طرح معاشقه با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,400,000

نخ و نقشه تابلوفرش مهمانی فرانسوی تولد که از زیباترین طرح های تابلوفرش فرانسوی و مجلسی است. متشکل از 179 رنگ شاد و ملایم بوده. در اندازه 599*850 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان1,040,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش طرح وان یکاد طولی با رنگبندی اصل تبریز