تومان1,065,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش وان یکاد که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 51 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه  300*590 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان2,600,000

نخ و نقشه تابلو فرش رقص جشن عروسی که از زیباترین طرح های تابلوفرش فرانسوی و آثار نقاشان است. متشکل از 169 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 675*918 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان760,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل بابونه ستونی که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 79 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 370*240 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,140,000

نخ و نقشه تابلو فرش منظره درخت خاطره ها که از زیباترین طرح های تابلوفرش فرانسوی و مجلسی است. متشکل از 71 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 352*500 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان1,100,000

نخ و نقشه تابلو فرش منظره رودخانه جنگل که از زیباترین طرح های تابلوفرش منظره است. متشکل از 87 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 355*601 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]

تومان870,000

نخ و نقشه تابلوفرش دختر روستایی که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 109 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 509*350 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]

تومان2,330,000

> اندازه به گره : 772 > اندازه به رج : 572 > تعداد رنگ : 126 > تعداد رنگ ابریشم : 11