تومان1,350,000

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس قایق عشق که از زیباترین طرح های تابلوفرش تندیس است. متشکل از 47 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 420*645 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]

تومان1,420,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و اسب جدید که از زیباترین طرح های تابلوفرش صورت و چهره است. متشکل از 113 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 580*430 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان2,100,000

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کوچه باغ بهار که از زیباترین طرح های تابلوفرش منظره و کوچه باغ است. متشکل از 93 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 540*900 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و [...]

تومان2,300,000

نخ و نقشه تابلو فرش مهمانی فرانسوی بزم شراب خوری که از زیباترین طرح های تابلوفرش فرانسوی و مجلسی است. متشکل از 170 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 537*850 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و [...]

تومان1,100,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش طرح گل داوودی با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,150,000

نخ و نقشه تابلوفرش گل رز ریخته که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 94 رنگ شاد و ملایم بوده. در اندازه 350*690 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان2,460,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش طرح گله اسب وحشی با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,480,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش محفل شعر با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,250,000

نخ و نقشه تابلوفرش مهرمادر سیاه قلم که از زیباترین طرح های تابلوفرش صورت و چهره است. متشکل از 23 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 600*400 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان1,000,000

نخ و نقشه تابلوفرش مهرمادر نجوا که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و مهرمادر است. متشکل از 96 رنگ شاد و ملایم بوده. در اندازه 551*380 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]

تومان1,100,000

نخ ونقشه تابلوفرش دختر کفترباز که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 79 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 599*403 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و [...]