تومان1,250,000

نخ و نقشه تابلو فرش ملکه کلوپاترا که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 63 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 457*580 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان950,000

نخ و نقشه تابلوفرش منظره پس از باران که از زیباترین طرح های تابلوفرش منظره است. متشکل از 74 رنگ شاد و ملایم بوده. در اندازه 360*520 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]

فرش زیرپایی

نخ و نقشه قالیچه

تومان9,500,000

تومان1,400,000

نخ ونقشه تابلو فرش شاعر جوان که از زیباترین طرح های تابلوفرش فرانسوی و آثار نقاشان است. متشکل از 105 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 455*630 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان650,000

نخ ونقشه تابلوفرش اسب سیاه که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 42 رنگ شاد و ملایم بوده. در اندازه 313*400 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و آماده سازی [...]

تومان1,500,000

نخ ونقشه تابلوفرش دختر قاجار که از زیباترین تابلوفرش طرح ایرانی است. متشکل از 108 رنگ شاد و ملایم بوده. در اندازه 630*500 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و آماده سازی نخ [...]

تومان1,250,000

نخ ونقشه تابلوفرش شام آخر که از زیباترین طرح های تابلوفرش فرانسوی و آثار نقاشان خارجی است. متشکل از 173 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 350*765 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]