تومان1,945,000

ابعاد : 360 گره در 476 رج ◊ تعداد رنگ : 79

تومان2,485,000

ابعاد : 540 گره در 370 رج  ◊ تعداد رنگ : 121

تومان2,600,000

نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشایر که از زیباترین طرح های تابلوفرش ایرانی و سنتی است. متشکل از 106 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 399*600 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان1,430,000

ابعاد : 220 گره در 350 رج  ◊ تعداد رنگ : 86

تومان1,700,000

نخ و نقشه کامپیوتری آماده بافت تابلوفرش نغمه پرندگان با رنگبندی جدید و انحصاری شرکت افرا فرش تبریز

تومان1,530,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش گل لاله و بابونه با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,725,000

ابعاد : 270 گره در 373 رج ◊ تعداد رنگ : 88

تومان2,850,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش اسب رویایی با رنگبندی اصل تبریز

تومان3,770,000

ابعاد : 500 گره در 719 رج ◊ تعداد رنگ : 146

تومان2,120,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش پیرمرده قهوه خانه با رنگبندی اصل تبریز

تومان9,860,000

ابعاد : 350 گره در 497 رج ◊ تعداد رنگ : 14

تومان2,975,000

ابعاد : 640 گره در 453 رج ◊ تعداد رنگ : 106