تومان1,892,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش گل داوودی با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,573,000

ابعاد : 220 گره در 350 رج  ◊ تعداد رنگ : 86

تومان1,672,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل بابونه ستونی که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 79 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 370*240 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان19,580,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل داوودی که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 78 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 343*520 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان1,760,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل رز طولی که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 97 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 500*325 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,386,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل رز لیوانی که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 86 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 400*300 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,969,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل رز و طوطی با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,683,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش گل لاله و بابونه با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,840,750

نخ و نقشه تابلو فرش گل لاله و ویالون و شمعدان جدید با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,024,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل و شمع که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 98 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 360*500 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,897,500

ابعاد : 270 گره در 373 رج ◊ تعداد رنگ : 88

تومان10,846,000

ابعاد : 350 گره در 497 رج ◊ تعداد رنگ : 14