تومان1,720,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش گل داوودی با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,430,000

ابعاد : 220 گره در 350 رج  ◊ تعداد رنگ : 86

تومان1,520,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل بابونه ستونی که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 79 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 370*240 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان17,800,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل داوودی که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 78 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 343*520 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان1,600,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل رز طولی که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 97 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 500*325 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,260,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل رز لیوانی که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 86 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 400*300 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,790,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل رز و طوطی با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,530,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش گل لاله و بابونه با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,582,500

نخ و نقشه تابلو فرش گل لاله و ویالون و شمعدان جدید با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,840,000

نخ و نقشه تابلو فرش گل و شمع که از زیباترین طرح های تابلوفرش گل و گلدان است. متشکل از 98 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 360*500 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,725,000

ابعاد : 270 گره در 373 رج ◊ تعداد رنگ : 88

تومان1,720,000

ابعاد : 500 گره در 320 رج  ◊ تعداد رنگ : 89