تومان1,945,000

ابعاد : 360 گره در 476 رج ◊ تعداد رنگ : 79

تومان2,485,000

ابعاد : 540 گره در 370 رج  ◊ تعداد رنگ : 121

تومان2,500,000

نخ و نقشه تابلو فرش پسر روزنامه خوان که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 89 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 568*437 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,884,375

ابعاد : 380 گره در 500 رج  ◊ تعداد رنگ : 100

تومان2,885,938

ابعاد : 650گره در 415 رج  ◊ تعداد رنگ : 142

تومان2,200,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 111 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 580*400 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان2,790,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش دختر ایرانی با رنگبندی اصل تبریز

تومان3,700,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر تاب باز جدید که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 113 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 751*529 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان3,370,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش جواهر فروش با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,280,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش طرح دختر خوابیده با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,180,000

ابعاد : 420 گره در 560 رج  ◊ تعداد رنگ : 72

تومان2,840,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و اسب جدید که از زیباترین طرح های تابلوفرش صورت و چهره است. متشکل از 113 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 580*430 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]