تومان2,139,500

ابعاد : 360 گره در 476 رج ◊ تعداد رنگ : 79

تومان2,733,500

ابعاد : 540 گره در 370 رج  ◊ تعداد رنگ : 121

تومان2,750,000

نخ و نقشه تابلو فرش پسر روزنامه خوان که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 89 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 568*437 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان2,072,813

ابعاد : 380 گره در 500 رج  ◊ تعداد رنگ : 100

تومان3,174,531

ابعاد : 650گره در 415 رج  ◊ تعداد رنگ : 142

تومان2,420,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 111 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 580*400 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان3,069,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش دختر ایرانی با رنگبندی اصل تبریز

تومان4,070,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر تاب باز جدید که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 113 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 751*529 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان3,707,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش جواهر فروش با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,508,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش طرح دختر خوابیده با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,398,000

ابعاد : 420 گره در 560 رج  ◊ تعداد رنگ : 72

تومان3,124,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و اسب جدید که از زیباترین طرح های تابلوفرش صورت و چهره است. متشکل از 113 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 580*430 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]