تومان5,434,000

ابعاد : 844 گره در 608 رج  ◊ تعداد رنگ : 138

تومان2,574,000

نخ و نقشه کامپیوتری آماده بافت تابلو فرش مینیاتوری طرح دایره هستی استاد فرشچیان

تومان2,310,000

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور رایحه روح پرور که از زیباترین طرح های تابلوفرش مینیاتور و آثار فرشچیان است. متشکل از 95 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 560*380 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و [...]

تومان3,366,000

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور طرح دختر چنگ زن که از زیباترین طرح های تابلوفرش مینیاتوری است. متشکل از 89 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 472*660 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان3,960,000

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور طولی که از زیباترین طرح های تابلوفرش مینیاتوری است. متشکل از 116 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 724*500 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و [...]

تومان2,640,000

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری دایره هستی طولی که از زیباترین طرح های تابلوفرش مینیاتور و آثار فرشچیان است. متشکل از 100 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 585*420 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و [...]

تومان4,229,500

ابعاد : 500 گره در 700 رج  ◊ تعداد رنگ : 94

تومان4,829,000

ابعاد : 790 گره در 593 رج  ◊ تعداد رنگ : 175

تومان4,620,000

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتوری یوسف و زلیخا که از زیباترین طرح های تابلوفرش مینیاتوری است. متشکل از 155 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 760*580 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان4,092,000

ابعاد : 500 گره در 634 رج  ◊ تعداد رنگ : 99

تومان4,158,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش نیاز نوازش با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,882,000

ابعاد : 570 گره در 406 رج ◊ تعداد رنگ : 95