تومان2,690,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش دهکده با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,050,000

نخ و نقشه کامپیوتری تابلو فرش طرح منظره کوچه باغ بهاری با رنگبندی اصل تبریز

تومان32,800,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش کوچه باغ با رنگبندی اصل تبریز

تومان3,240,000

ابعاد : 720 گره در 430 ◊ تعداد رنگ : 111

تومان3,180,000

ابعاد : 444 گره در 700 رج  ◊ تعداد رنگ : 116

تومان2,480,000

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خیابان نیویورک که از زیباترین طرح های تابلوفرش منظره و کوچه باغ است. متشکل از 91 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 386*600 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان2,280,000

نخ و نقشه تابلو فرش منظره درخت خاطره ها که از زیباترین طرح های تابلوفرش فرانسوی و مجلسی است. متشکل از 71 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 352*500 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان2,200,000

نخ و نقشه تابلو فرش منظره رودخانه جنگل که از زیباترین طرح های تابلوفرش منظره است. متشکل از 87 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 355*601 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]

تومان2,200,000

نخ و نقشه تابلو فرش منظره عصر رویایی که از زیباترین طرح های تابلوفرش منظره و کوچه باغ است. متشکل از 70 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 330*624 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان1,520,000

نخ و نقشه کامپیوتری آماده بافت تابلوفرش منظره غروب با رنگبندی اصل تبریز

تومان47,500,000

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کوچه باغ بهار که از زیباترین طرح های تابلوفرش منظره و کوچه باغ است. متشکل از 93 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 540*900 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و [...]

تومان2,800,000

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کوچه باغ پاییزی که از زیباترین طرح های تابلوفرش منظره و کوچه باغ است. متشکل از 111 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 420*700 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و [...]