تومان2,600,000

نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشایر که از زیباترین طرح های تابلوفرش ایرانی و سنتی است. متشکل از 106 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 399*600 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان2,200,000

نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 111 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 580*400 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان2,790,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش دختر ایرانی با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,870,000

ابعاد : 640 گره در 440 رج  ◊ تعداد رنگ : 114

تومان7,490,000

ابعاد : 780 گره در 1176 رج  ◊ تعداد رنگ : 84

تومان3,500,000

نخ و نقشه تابلو فرش عشق قدیمی که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 96 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 730*510 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این [...]

تومان2,000,000

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کوچه باغ مادر الاغ سوار که از زیباترین طرح های تابلوفرش منظره ایرانی است. متشکل از 77 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 310*670 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و [...]

تومان1,740,000

نخ و نقشه تابلوفرش دختر روستایی که از زیباترین طرح های تابلوفرش چهره و صورت است. متشکل از 109 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 509*350 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]

تومان2,480,000

ابعاد : 370 گره در 608 رج ◊ تعداد رنگ : 69

تومان8,280,000

ابعاد : 780 گره در 1250 رج ◊ تعداد رنگ : 104

تومان18,650,000

ابعاد : 1153 گره در 1587 رج ◊ تعداد رنگ : 83