تومان760,000

ابعاد : 170 گره در 240 رج ◊ تعداد رنگ : 72