تومان715,000

ابعاد : 200 گره در 150 رج ◊ تعداد رنگ : 35

تومان3,069,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش اسب سفید با رنگبندی اصل تبریز

تومان3,740,000

نخ و نقشه تابلو فرش اسب قهوه ای که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 73 رنگ شاد و ملایم بوده. در اندازه 700*520 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]

تومان1,826,000

نخ و نقشه تابلو فرش ببر که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 76 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 476*350 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و آماده [...]

تومان2,772,000

ابعاد : 420 گره در 600 رج  ◊ تعداد رنگ : 97

تومان1,870,000

نخ و نقشه کامپیوتری آماده بافت تابلوفرش نغمه پرندگان با رنگبندی جدید و انحصاری شرکت افرا فرش تبریز

تومان2,552,000

نخ و نقشه تابلو فرش کله اسب که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 36 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 550*399 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و [...]

تومان1,540,000

نخ و نقشه تابلو فرش گنجشک که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 89 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 398*290 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و آماده [...]

تومان3,135,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش اسب رویایی با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,178,000

ابعاد : 517 گره در 370 رج ◊ تعداد رنگ : 70

تومان2,502,500

ابعاد : 580 گره در 360 رج  ◊ تعداد رنگ : 49