تومان2,790,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش اسب سفید با رنگبندی اصل تبریز

تومان3,400,000

نخ و نقشه تابلو فرش اسب قهوه ای که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 73 رنگ شاد و ملایم بوده. در اندازه 700*520 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی [...]

تومان1,660,000

نخ و نقشه تابلو فرش ببر که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 76 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 476*350 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و آماده [...]

تومان1,700,000

نخ و نقشه کامپیوتری آماده بافت تابلوفرش نغمه پرندگان با رنگبندی جدید و انحصاری شرکت افرا فرش تبریز

تومان2,320,000

نخ و نقشه تابلو فرش کله اسب که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 36 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 550*399 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و [...]

تومان1,400,000

نخ و نقشه تابلو فرش گنجشک که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 89 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 398*290 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و آماده [...]

تومان2,850,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش اسب رویایی با رنگبندی اصل تبریز

تومان4,920,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش طرح گله اسب وحشی با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,100,000

نخ و نقشه تابلوفرش گنجشک که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات و پرندگان است. متشکل از 78 رنگ شاد و متین بوده. در اندازه 290*390 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و [...]

تومان1,300,000

نخ ونقشه تابلوفرش اسب سیاه که از زیباترین طرح های تابلوفرش حیوانات است. متشکل از 42 رنگ شاد و ملایم بوده. در اندازه 313*400 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری این طرح،رنگرزی و آماده سازی [...]