تومان1,700,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش طرح گل داوودی با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,780,000

نخ و نقشه تابلوفرش آیه وان یکاد جدید که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی و مذهبی است. متشکل از 30 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 400*700 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان3,125,000

ابعاد : 1140 گره در 370 رج  ◊ تعداد رنگ : 18

تومان2,950,000

ابعاد : 680 گره در 360 رج ◊ تعداد رنگ : 43

تومان2,060,000

ابعاد : 612 گره در 270 رج  ◊ تعداد رنگ : 55

تومان1,930,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش آیه وان یکاد با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,810,000

ابعاد : 390 گره در 580 رج  ◊ تعداد رنگ : 53

تومان2,100,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش طرح وان یکاد با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,750,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش آیه وان یکاد با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,190,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش و ان یکاد جدید با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,090,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش ایه وان یکاد با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,080,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش طرح وان یکاد طولی با رنگبندی اصل تبریز