تابلوفرش بافته شده طرح دختر و اسب افرافرش

 

تابلوفرش بافته شده طرح دختر و اسب افرافرش
تابلوفرش نفیس و ریز بافت دختر واسب
تابلوفرش بافته شده طرح دختر و اسب افرافرش
تابلوفرش نفیس و ریز بافت دختر واسب

این تابلوفرش نفیس توسط هنرمند و مشتری عزیزمون از استان اردبیل در مدت 3 ماه بافته شده است.همچنین کلیه کارهای پرداخت ، شیرازه زنی ، دوگره زنی و قاب گیری هم در شرکت افرافرش تبریز صورت پذیرفته است.