تومان8,250,000

ابعاد : 839 گره در 1311 رج  ◊ تعداد رنگ : 44

تومان1,720,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش گل داوودی با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,130,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش وان یکاد که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 51 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه  300*590 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان2,150,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش تندیس رهایی با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,450,000

خرید آنلاین نخ و نقشه تابلوفرش تندیس ناپلئون با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,690,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش دهکده با رنگبندی اصل تبریز

تومان3,280,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش فوت شمع با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,550,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش آیه وانیکاد و سوره توحید با رنگبندی اصل تبریز

تومان4,850,000

ابعاد : 800 گره در 549 رج ◊ تعداد رنگ : 146

تومان650,000

ابعاد : 200 گره در 150 رج ◊ تعداد رنگ : 35

تومان2,290,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش آیه وان یکاد با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,900,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی و مذهبی است. متشکل از 70 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 330*620 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]